Vreugde bij vakbonden en werkgevers over "ja'

ROTTERDAM, 21 SEPT. De werkgeversorganisaties zijn “uiterst tevreden” en de vakbeweging is “blij” met de uitslag van het Franse referendum.

Volgens de werkgeversorganisaties VNO en NCW is met het Franse "ja' de belangrijkste hindernis op weg naar ratificatie van "Maastricht' genomen. Ze hopen dat zowel de EG als Denemarken zich zullen inspannen een oplossing te vinden voor de eerdere afwijzing door de Denen. Daarbij moet volgens de werkgevers voorrang worden gegeven aan de verdere vervolmaking van de interne markt, de vorming van de economische en politieke unie en uitbreiding van de EG.

Dat een zeer kleine meerderheid van de Fransen heeft ingestemd met het verdrag, moet “de dames en heren politici aan het denken zetten”, aldus de FNV. “Europa moet dichter bij de mensen worden gebracht.” Het CNV vindt dat de uitslag aanleiding moet zijn meer aandacht te besteden aan de sociale aspecten van de Europese eenwording. “Er zijn tal van vooroordelen en onterechte angsten over de gevolgen van dat verenigd Europa. Meer duidelijkheid kan die vooroordelen wegnemen”, aldus CNV-voorzitter A. Westerlaken.