V-raad wil Joegoslavië uit VN stoten

BELGRADO/GENÈVE, 21 SEPT. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft dit weekeinde de Algemene vergadering aangeraden Joegoslavië als lid van de VN te schrappen, omdat dit land “heeft opgehouden te bestaan”. De premier van Joegoslavië, Milan Panic, is gisteravond alsnog naar New York gereisd om in New York de Algemene Vergadering toe te spreken.

In een televisietoespraak voor zijn vertrek noemde Panic resolutie 777 van de Veiligheidsraad over Joegoslavië, nu nog alleen een federatie van Servië en Montenegro, “het maximaal bereikbare”. De premier zei van plan te zijn stappen te ondernemen waardoor het nieuwe Joegoslavië over enkele maanden “automatisch en onvoorwaardelijk” weer tot de VN kan toetreden. Zijn al eerder aangekondigde nieuwe aanvraag voor lidmaatschap heeft Panic de afgelopen week opnieuw in conflict gebracht met aanhangers van de Servische president Slobodan Milosevic die - ongeacht het wegvallen van Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina en Macedonië - de federatie van Servië en Montenegro als de voortzetting van het oude Joegoslavië willen zien.

In Genève hebben de oorlogspartijen uit Bosnië-Herzegovina op papier zoveel garanties op papier gezet over de veiligheid van humanitaire konvooien, dat de Hoge commissaris voor Vluchtelingen van de VN, Sadako Ogata, aanbeval de vluchten naar Sarajevo te hervatten.

De drie delegaties uit Bosnië-Herzegovina hebben zich inmiddels bereid verklaard nog tot vandaag in Genève te blijven, zij het dat de delegatie van de regering in Sarajevo weigert met de anderen aan één tafel te zitten. De Servische en Kroatische delegatie zijn voor een opdeling van het land in drie etnische kantons of staten, een gedachte die de regering in Sarajevo categorisch van de hand wijst. De Kroatische onderhandelaar in Genève, Mate Boban, verklaarde niet tot een apart akkoord met de Serviërs in deze zaak bereid te zijn.

In zijn dramatische televisietoespraak beriep de Joegoslavische premier Panic zich er gisteren op persoonlijk een “bombardement op Belgrado” te hebben kunnen voorkomen. Hij zei niet door wie of wanneer het bombardement had moeten plaatshebben, en zei dat het “Belgrado voor een decennium in de duisternis had gedompeld”. Panic' toespraak was een opsomming van de door zijn regering ondernomen stappen om het toenemende isolement van Servië en Montenegro te bestrijden.

    • Raymond van den Boogaard