Türker ketent zich vast aan schooldeur

ROTTERDAM, 21 SEPT. Als Bülent Türker aan komt lopen met zijn zoon Bugra en zichzelf met handboeien vastketent aan de deur, drommen ouders en kinderen samen voor de Rotterdamsche schoolvereniging (RSV). Al 559 dagen probeert hij, tevergeefs, zijn zoon in te schrijven op deze particuliere school. Nu wil hij de schoolleiding dwingen zijn kind aan te nemen.

“Klein jongetje, man”, zegt een leerling van de RSV meelijdend. De jonge moeder van een "bevoorrecht' kind huivert: “Hij bindt zijn kind vast aan zijn pols en dan aan de deur. Afschuwelijk!” Directeur H. Punt van de school staat buiten om "zijn' ouders gerust te stellen. “That way”, zegt hij en dirigeert de kinderen met zachte hand naar de zij-ingang.

Een klein groepje ouders van de naburige openbare basisschool "het Landje' komt kritisch kijken. “Als je niet genoeg geld hebt, kom je d'r niet in”, zegt een vrouw, die de RSV-ouders maar bekakt vindt. “Alsof ze hier zo netjes zijn”, sneert haar vriendin. “Moet je hun speeltuin zien.”

Türker heeft een blauw pak aan met rode stippeltjesdas. Hij oreert in nauwelijks verstaanbaar Nederlands. Dat hij als bankmanager genoeg verdient om er verschillende auto's op na te houden. Waarom zouden ze hem dan weigeren? Zijn zoontje staart in de camera's, zegt niets - zelfs niet in slecht Nederlands. Terwijl Türker duidelijk maakt dat hij voorlopig niet weggaat bij de deur, wordt zijn kind opgehaald door een familielid. Het jongetje springt dartel en opgelucht met haar mee.

Een Kroatische vrouw heeft haar dochtertje net door de zij-ingang naar de klas gebracht. Drie jaar geleden meldde zij haar kind aan bij de RSV. Omdat zij een accent had, verzocht de school haar of ze het meisje eens wilde laten komen. Toen bleek dat het kind prima Nederlands sprak, was inschrijving geen probleem. Van discriminatie wil zij dan ook niet horen. De school is wel elitair, vindt ze. De ouders zijn allemaal hoger opgeleid, “ook als ze het niet breed hebben.”

Punt stelt heel duidelijk dat er geen sprake is van discriminatie op zijn school. Er zitten buitenlanders op de RSV. “Hoeveel? Dat is moeilijk te zeggen. Want wat is een buitenlander?” Over Bugra is hij kort. Het jongetje is uitgenodigd voor een bezoek aan de kleuterklas. Daar is het geobserveerd door de leidster en die heeft geconstateerd dat het kind moeilijk contact maakte met de andere kinderen. Om die reden worden volgens hem ook wel Nederlandse kinderen geweigerd. “Maar de taal speelt hier zeker een rol. Het was niet in Bugra's belang om op onze school te komen.”

Vader Türker denkt daar heel anders over. “Ik wacht vijf, tien jaar, mijn kinderen moeten hier naar school.”