Tekst van Mitterrand

Tekst van de korte toespraak die president Mitterrand gisteravond na het bekend worden van de uitslag van het referendum hield voor de Franse televisie:

“Landgenoten, we hebben deze zondag, 20 september, een van de belangrijkste dagen uit de geschiedenis van ons land beleefd. Frankrijk heeft niet alleen zijn toekomst veiliggesteld, zijn veiligheid versterkt en de vrede geconsolideerd in een regio van de wereld die zo wreed verscheurd is geweest door oorlog. Het heeft ook en boven alles laten zien dat het nog steeds in staat is Europa te inspireren, dat nu in een positie is zich op een lijn te stellen met de grootste mogendheden in de wereld.

Op het moment dat ik tot u spreek, lijkt het zeker dat een meerderheid van u haar goedkeuring heeft gehecht aan het verdrag van de Europese Unie, zoals dat aanvaard werd in Maastricht, dat ik aan u heb voorgelegd en dat is gesteund door mannen en vrouwen, wier vaste overtuigingen en intellectuele moed alle bindingen aan partijen hebben overwonnen. Ik wil hen in uw naam danken. Maar mijn dankbaarheid gaat in de eerste plaats naar u, Fransen, die ja hebben gestemd voor Frankrijk, ja voor Europa, ja voor de hoop.

Ik heb in het begin van de campagne gezegd dat er geen overwinnaars en geen overwonnenen zouden zijn zijn. De uitslag van de vandaag gehouden stemming bindt heel Frankrijk. Maar ik respecteer de gevoelens van die vrije burgers die door nee te stemmen hebben geprobeerd de waarden waarin zij geloven veilig te stellen.

Maar stel u nu voor de vreugde van de lidstaten van de Gemeenschap, onze naaste vrienden, die wachtten op dit noodzakelijke signaal van ons. Stelt u zich de vreugde voor van de andere Europese landen, die bijna allemaal graag willen toetreden, vooral al degenen die zo lang van de vrijheid beroofd zijn geweest.

Ik ben gelukig, landgenoten, dat u gekozen hebt voor de jeugd, voor vernieuwing, voor het veiligstellen van het heden dat zulke inspanningen van u vergt en voor de mogelijkheden, voor alle mogelijkheden van morgen. Leve de Republiek, leve Frankrijk.''