Protest tegen schip met plutonium

ROTTERDAM, 21 SEPT. Milieuverenigingen op Aruba en Curacao maken zich zorgen over de reis van het Japanse schip Akatsuki Maru met een lading plutonium door het Caribisch gebied. Het schip vertrekt volgende maand met ruim duizend kilo plutoniumoxide in poedervorm van Frankrijk naar Japan.

De Arubaanse milieubeweging Stimaruba gaat er vanuit dat de lading voldoende is voor de produktie van honderdtwitnig kernwapens. Een microgram kan bij de mens onder meer longkanker met fatale afloop veroorzaken. Het schip is bovendien niet verzekerd, zo is Stimaruba gebleken. Voor aansprakelijkheid bij ongelukken of rampen heeft de Japanse regering geen enkele garantie gegeven.

Een aantal zeeroutes, zoals via de Middellandse Zee, het Suezkanaal en rond Kaap de Goede Hoop is afgevallen omdat de landen grenzend aan deze zeewegen ernstige bezwaren hebben aangetekend. Een route via de Atlantische Oceaan, de Caribische Zee, het Panamakanaal en de Grote Oceaan naar Japan lijkt het enige alternatief. Japan weigert "uit veiligheidsoverwegingen' details te verstrekken. Internationaal is fel geprotesteerd tegen het voorgenomen transport mede omdat het schip slechts voldoet aan minimale eisen wat betreft voorzieningen tegen mogelijke ongelukken en natuurrampen op zee. Het vervoer vindt plaats tijdens het Caribische orkaanseizoen.