Overleg over participatie in produktie en injectie vermogen; Daf: samen met Japans concern

ROTTERDAM, 21 SEPT. Vracht- en bestelautofabrikant Daf voert met een Japans autoconcern besprekingen over mogelijke vormen van samenwerking. De afgelopen dagen heeft bestuursvoorzitter C. Baan van Daf in Japan overleg gevoerd met vertegenwoordigers van het Japanse bedrijf. Daf heeft dit bevestigd maar wil de naam van het Japanse bedrijf niet noemen.

Nissan, Mitsubishi en Toyota hebben via hun woordvoerders in Tokio ontkend met Daf in contact te zijn. Honda maakt geen vrachtauto's en Isuzu zit zelf in de problemen. Maar een zegsman van Mazda zei ietwat geheimzinnig dat zijn bedrijf “bezig is met een haalbaarheidsstudie naar lokale produktie”. Volgens Mazda is de tijd echter nog niet rijp om details, met inbegrip van de naam van een mogelijke partner, te noemen.

Enkele weken geleden deed het bericht de ronde dat de Eindhovense vrachtwagenproducent in gesprek is met het Duitse Daimler-Benz. Gezegd werd dat Mercedes een belang van 30 procent in het Nederlandse bedrijf wilde nemen. Mercedes zou volgens de berichten vooral in Daf geïnteresseerd zijn om te voorkomen dat het Nederlandse bedrijf in handen van een Japanse vrachtautofabrikant valt.

Daf weigert nog steeds op die berichten commentaar te geven. Het Eindhovense concern liet eind augustus alleen weten dat “overleg gaande is over een strategische alliantie”. Die gesprekken, aldus Daf, zouden kunnen leiden tot “een structurele versterking van de onderneming op basis van een wederzijdse participatie in produkten, produktontwikkeling en produktieproces”. In dat verband wordt volgens Daf ook een versterking van Daf's vermogenspositie overwogen.

Daaruit valt af te leiden dat het om een geldinjectie in de vorm van bij voorbeeld een participatie gaat. Maar Mercedes-Benz ontkent uit te zijn op een participatie in of een overname van het Eindhovense bedrijf. Volgens woordvoerders van Mercedes, marktleider op de Europese vrachtwagenmarkt, wordt op Daf's initiatief slechts gesproken over een “klant-afnemer-relatie”. Deskundige waarnemers twijfelen ten zeerste aan Mercedes als gegadigde voor Daf omdat het Nederlandse bedrijf de grote Duitse concurrent te weinig te bieden zou hebben.

Daf is het zwaarst van alle Europese concurrenten getroffen door de malaise op de Europese bedrijfswagenmarkt. Dat komt doordat de Nederlandse truckfabrikant via het in l987 overgenomen Leyland zeer sterk op de volledig ingestorte Britse markt leunt. De Eindhovense vrachtwagenfabrikant heeft dringend behoefte aan een sterke partner met wie zij de hoge en nog steeds stijgende investeringen en ontwikkelingskosten kan delen. Een partner ook die Daf, slechts een middelgrote speler op de truckmarkt, in één klap kan verlossen uit de financiële problemen. Het bedrijf leed de afgelopen tweeënhalf jaar een verlies van bij elkaar 725 miljoen gulden. De vermogenspositie is nu kritiek. Daf is al geruime tijd met het ministerie van economische zaken in onderhandeling over een achtergestelde lening van 100 miljoen gulden van de Nationale Investeringsbank. Goed ingelichte bronnen beweren dat de overheid en de banken alleen bereid zijn Daf te helpen indien het bedrijf aansluiting zoekt bij een sterke partner.

De Japanse truckindustrie speelt tot nu toe op de Westeuropese markt een vrij onbetekenende rol. Zeven grote Westeuropese fabrikanten (Mercedes, Renault, Volvo, Iveco-Fiat, MAN, Daf en Scania hebben samen 94 procent van de markt in handen. Japanners penetreren al wel redelijke succesvol op de Europese markt voor bestelwagens. Japanse vrachtauto's verschillen evenwel qua techniek, afmetingen en inrichting dermate van die in Europa dat het op eigen houtje betreden van de markt hier erg moeilijk is. Een deelname in of overname van een Europese producent is wel een mogelijkheid.

Een woordvoerder van de Industriebond FNV noemde het “sensationeel nieuws” dat Daf in gesprek is met een Japans concern. “Japan is momenteel in Europa nog niet actief op de vrachtwagenmarkt. Overname van Daf door Daimler-Benz zou betekenen dat de kans groot is dat er in Nederland niet meer overblijft dan een schroevendraaierfabriek”. De Industriebond FNV acht het noodzakelijk dat Daf streeft naar schaalvergroting. “We vinden het niet belangrijk met welke kandidaat Daf in zee gaat. We hechten er wel aan dat er voor Nederland een zelfscheppende vrachtauto-industrie behouden blijft.”

De Unie BLHP vindt het niet verrassend dat Daf ook praat met een Japans concern. Volgens deze bond ligt het overigens meer voor de hand dat het Eindhovense concern met een ander bedrijf gaat samenwerken op onderdelen van de produktie, zonder dat er sprake is van een overname.