Oost-Europa voldaan maar ook opgelucht

PRAAG, 21 SEPT. In de verschillende hoofdsteden van Oosteuropese landen die door associatieverdragen zijn verbonden met de Europese Gemeenschap wordt met voldoening en soms merkbare opluchting gereageerd op de positieve uitslag van het Franse referendum.

De Hongaarse regering noemt de uitslag “een zeer belangrijke gebeurtenis in de bouw van Europa”, een gebeurtenis die “garandeert dat Frankrijk een hoofdrol blijft spelen in het integratieproces”. De Hongaarse regering zegt tegelijkertijd te hopen dat het resultaat van het referendum zal bijdragen tot de vervulling van de doelstellingen van de Hongaarse buitenlandse politiek, namelijk de “volledige integratie in Europa.

Op de vraag of de minieme marge waarmee de Fransen "Maastricht' hebben aanvaard niet zal leiden tot verdere afkalving van de steun bij andere lidstaten voor het verdrag, en daarmee tot nieuwe onzekerheid over de ratificatie ervan, zei een woordvoerder van de regering in Boedapest dat dat moeilijk te beoordelen is. “Feiten zijn feiten, en we zijn blij met dit politieke feit.”

De Poolse regering spreekt haar “diepe tevredenheid” uit over het resultaat van het referendum. Voor die tevredenheid zijn drie redenen, zo legt een woordvoerder in Warschau uit. In de eerste plaats omdat de Europeanen die voor "Maastricht' zijn een succes hebben behaald, in de tweede plaats wegens het effect ervan op de binnenlandse politieke in Frankrijk, en in de derde plaats omdat de positieve uitslag voor Polen de “grote kans” biedt om de deur naar de Europese Gemeenschap wijder te openen. Polen hoopt dan ook dat het verdere integratieproces, ondanks de twijfel die is gezaaid door de 49 procent nee-stemmers, goed zal verlopen en dat dat nu sneller zal gaan.

De federale regering van Tsjechoslowakije onthield zich vanmorgen nog van een officiële reactie. De regering zal pas woensdag reageren na de wekelijkse kabinetszitting. Maar een woordvoerder van het federale ministerie van buitenlandse zaken liet wel weten dat men de uitslag in Praag “in het algemeen zeer positief” waardeert. De zojuist uit Washington teruggekeerde Tsjechische premier, Václav Klaus, had het vanmorgen overigens te druk om te reageren. Klaus heeft in het verleden enige reserve uitgesproken over het Europese integratieproces en het nut van het verdrag van Maastricht.