Nieuwe "valutameetlat'

WASHINGTON, 21 SEPT. President Bush heeft voorgesteld om een economische "meetlat' te introduceren die het mogelijk maakt de wisselkoersen van de belangrijkste munten te vergelijken. De meetlat zou moeten bestaan uit een gemiddelde van de prijs van een aantal grondstoffen, waaronder goud, en zou een aanwijzing moeten geven of munten over- of ondergewaardeerd zijn.

Bush deed zijn voorstel voor een "grondstof-indicator' gisteravond in een gesprek met de ministers van financiën uit de geïndustrialiseerde en de ontwikkelingslanden die in Washington zijn in verband met de jaarvergadering van het Internationale Monetaire Fonds. Deze nieuwe maatstaf zou, naast de gebruikelijke graadmeters zoals groei, wisselkoers en betalingsbalans, moeten worden gebruikt om het toezicht op en de coördinatie van het financieel-economisch beleid van de industrielanden te versterken.

Deze economische coördinatie werd medio jaren '80 toegedacht aan de Groep van Zeven, de ministers van financiën van de zeven machtigste industrielanden, maar in de laatste jaren is van afstemming van beleid geen sprake meer. Een grondstof-indicator met inbegrip van goud is in 1987 ook al voorgesteld door de toenmalige minister van financiën James Baker. Ook toen was sprake van grote tegenstellingen in de G-7 over rente en wisselkoersen, mede aanleiding tot de beurskrach van oktober 1987.

De ministers van financiën en centrale-bankpresidenten van de G-7 dekten zaterdag in Washington in een summiere verklaring de uiteenlopende standpunten over rente, wisselkoersen en groei toe. Zo nodig zullen niet nader aangeduide “toegesneden extra maatregelen” worden genomen als er weer chaos ontstaat op de valutamarkten.