Meer winst Groot handelsgebouwen

Het resultaat na belastingen van Groothandelsgebouwen uit Rotterdam over de eerste helft van 1992 bedraagt 320.260 gulden tegen 283.800 gulden over de eerste zes maanden van vorig jaar.

De bedrijfsopbrengsten over deze periode zijn 5.239.000 gulden tegen 5.125.000 een jaar eerder.

De lijn van het eerste halfjaar 1992 zal zich in de tweede helft van het jaar voortzetten en het jaarresultaat over 1992 zal dat van vorig jaar overtreffen, zo zegt de directie, die tevens verwacht dat het uit te keren dividend op 2,60 gulden zal kunnen blijven.