Lekken is nu streng verboden

Geruisloos heeft zich in Den Haag een revolutie voltrokken. Niemand weet er nog van, maar de gevolgen zijn immens.

Zoals vroeger wordt het nooit meer. Het lekken van informatie is afgeschaft, ja afgeschaft: per officieel besluit van de ministerraad. Lekken, het gebeurde vroeger door iedereen en overal: door beleidsambtenaren, door verongelijkte ambtenaren, door berekende ambtenaren; door ministers, door verongelijkte ministers, door berekende ministers. En als het niet van binnenuit kwam, kwam het van buitenaf: van belangengroepen, van verongelijkte belanghebbenden, van berekende belanghebbenden. Want er was altijd wel iemand die op enig moment een belang had dat niet met vertrouwelijkheid was gediend. De afspraken in het kabinet over het afschaffen van lekken zijn persoonlijk geïnspireerd door minister-president Lubbers. Hij ergert zich al geruimte tijd over de mate waarin vertrouwelijke informatie vroegtijdig de buitenwereld bereikt. Zie bijvoorbeeld de gang van zaken rond het opstellen van de begroting.

De ministers hebben elkaar nu plechtig beloofd dat zij en hun departementen niet langer zullen lekken, voorlichters mogen alleen nog voorlichten als door lekken "een onjuist, onevenwichtig beleid' dreigt te ontstaan, tegen lekken wordt "coherent' opgetreden en "waar nodig' wordt de rijksrecherche ingeschakeld de bron van een lek te achterhalen.

“Bloody nonsense”, reageert de directeur voorlichting van een van de departementen. Nee, hij lekt niet, maar hij verbaast zich wel. Water naar de zee dragen, is het, zo'n besluit. Van de soort die je op zondag neemt en door de week vergeet. Bij Algemene Zaken, het departement van de minister-president, is men tevreden met de afspraak, rapporteert de woordvoerder van de premier. Tenslotte is afgesproken dat de eenheid van het kabinetsbeleid wordt "gerespecteerd'. En da's niet niks. Of hij ook een "lekvrij' departement weet? Na een lange stilte: Nou nee, geen enkel. (CvdM)

    • Geert van Asbeck
    • Kees van der Malen
    • A.I. Mark Kranenburg. Kees Versteegh