Industriebond eist 4,5 pct hoger loon

ROTTERDAM, 21 SEPT. De Industriebond FNV mikt in het overleg over nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten voor 1993 op een gemiddelde loonsverhoging van 4,5 procent. Daar bovenop claimt de bond 1 tot 3 procent "loonruimte' voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

Dit blijkt uit de voorstellen over het arbeidsvoorwaardenbeleid waarover het bondsbestuur morgen een beslissing neemt. De bond wil in het CAO-overleg eerst afspraken maken over uitbreiding van de werkgelegenheid en pas daarna onderhandelen over het loon. Compensatie voor gestegen prijzen - volgend jaar wordt een inflatie van 3,75 procent verwacht - geldt daarbij als ondergrens en de looneis van 4,5 procent als leidraad.

In de metaalnijverheid ("kleinmetaal') werd afgelopen voorjaar een tweejarige CAO afgesloten die voor 1993 voorziet in een loonsverhoging van 4,75 procent. De voorgestelde gemiddelde looneis ligt daar een kwart punt onder. Daarentegen ligt hij 0,5 punt boven de prognose die het Centraal Planbureau vorige week voor de ontwikkeling van de marktlonen in 1993 gaf. Minister De Vries (sociale zaken) zei vorige week dat een gemiddelde loonsverhoging van 3 procent voldoende is voor koopkrachtbehoud in 1993.

De Industriebond FNV is betrokken bij de vernieuwing van ongeveer 300 CAO's. Daaronder bevinden zich volgend jaar twee grote bedrijfstak-CAO's, die voor de metaalindustrie ("grootmetaal') en de schoonmaakbranche, en een groot aantal bedrijfs-CAO's waaronder die voor Akzo, Unilever en Heineken.

De Hout- en Bouwbond CNV besloot vanmorgen voor 1993 een loonsverhoging van 4 procent te eisen. De Bouw- en houtbond FNV beslist morgen over zijn inzet voor het komende overleg over de bouw-CAO.