Fransen keuren "Maastricht' goed; Meerderheid minimaal, Major wil topberaad Europese Unie beschadigd maar voorlopig gered

PARIJS/LONDEN/BRUSSEL/BONN, 21 SEPT. De Franse bevolking heeft gisteren met 51,01 procent van de uitgebrachte stemmen de ratificatie van het Verdrag van Maastricht goedgekeurd.

In de andere landen van de Europese Gemeenschap en bij de Europese Commissie in Brussel is opgelucht gereageerd op de uitslag.

De Britse premier Major heeft voor begin volgende maand een Europese topconferentie aangekondigd, om te bespreken hoe het nu verder moet met de ratificatie.

De hoge opkomst voor het referendum - 70 procent van de 38,3 miljoen kiesgerechtigde Fransen ging stemmen - wordt in Frankrijk algemeen beschouwd als een overwinning voor de democratie.

President François Mitterrand verscheen gisteravond om kwart over tien op de televisie, toen de uitslag nog niet vaststond, om de kiezers te bedanken voor de beslissing “op deze dag, een van de belangrijkste in de geschiedenis van het land”. Het Franse ja betekent een consolidatie van de vrede in Europa, aldus de president. Premier Pierre Bérégovoy zei een half uur later dat het debat over "Maastricht' “eer aan de democratie” had betuigd. Het ja is de overwinning van het “gezonde verstand en de jeugd”, aldus Bérégovoy.

Major, die tot het eind van dit jaar het voorzitterschap van de EG bekleedt, wil op de ingelaste Europese top vooral een oplossing vinden voor de positie van Denemarken. De Deense bevolking verwierp op 2 juni in een referendum het verdrag. De Deense minister van buitenlandse zaken Ellemann-Jensen zei in een reactie op de uitslag in Frankrijk te hopen dat de geringe omvang van de meerderheid voor "Maastricht' hernieuwde onderhandelingen dichterbij heeft gebracht.

In Groot-Brittannië zelf, dat ook nog moet ratificeren, heeft het "petit oui' als een steun in de rug gediend voor het toenemend aantal sceptici en is de roep om een referendum versterkt. Major zei gisteravond van mening te zijn dat het Verdrag van Maastricht overeind moet blijven - “het bevat veel dat van waarde is” - maar dat een “openbaar debat nodig is over de vele bezwaren die in de afgelopen weken in de Gemeenschap ter tafel zijn gekomen”.

De Duitse bondskanselier Helmut Kohl reageerde optimischer. Volgens hem zal “deze uitslag andere staten in de Europese Gemeenschap een positieve impuls geven voor de politieke integratie van Europa.” Tegelijkertijd vindt de Duitse regering dat het in Frankrijk “nog net goed gegaan is”, zoals de Duitse minister van buitenlandse zaken Klaus Kinkel zei, en dat voortaan ook in Duitsland, veel meer dan tot nu toe, aan voorlichting en uitleg ten behoeve van het Europese integratieproces moet worden gedaan.

Minister van buitenlandse zaken Van den Broek bepleitte gisteravond in New York dat de andere landen nu zo snel mogelijk doorgaan met ratificatie. In Nederland staat het parlementaire debat over "Maastricht' voor half oktober op de agenda.