Duitse minister Seiters wil af van mensen uit veilige landen; "Wijs deel asielzoekers direct uit'

BONN, 21 SEPT. Asielzoekers uit landen waar volgens de normen van de Geneefse vluchtelingenconventie mensen niet wegens ras, geloof of politieke overtuiging worden vervolgd moeten direct uit Duitsland (kunnen) worden uitgewezen. Willen zij daartegen beroep aantekenen, dan zullen zij dat voortaan in hun land van herkomst moeten doen.

Een dergelijk voorstel tot wijziging van de grondwet met een overeenkomstige uitwerking in nadere wetgeving heeft minister van binnenlandse zaken Rudolf Seiters vandaag aan de leiding van de CDU/CSU-Bondsdagfractie voorgelegd. Andere elementen: asielaanvragen moeten direct bij aankomst aan de grens of op het vliegveld worden gedaan, wie verzwijgt dat hij elders in de EG al is afgewezen, in eigen land wordt gezocht wegens crimineel gedrag of onjuiste inlichtingen geeft over zijn identiteit kan ook direct worden gedeporteerd.

De afschaffing van het huidige onvoorwaardelijke grondwettelijke recht voor iedereen op toetsing en beroep, en de invoering van zogenoemde Länderlisten conform de conventie van Genève (waarin onderscheid wordt gemaakt tussen landen waarin wèl en niet wordt vervolgd), zou het Duitse asielrecht naar opzet en toepassing vergelijkbaar maken met dat in Frankrijk, Oostenrijk, België en Zwitserland.

Van de dit jaar verwachte asielzoekers (circa 450.000, bijna een verdubbeling vergeleken met 1991), zou 80 procent (360.000) onder zo'n nieuwe regeling vallen. Dat wil ook zeggen dat mensen uit deze groep, vooral uit Bulgarije, Roemenië, Polen, India en enkele Afrikaanse landen, niet meer zoals nu in Duitsland zouden mogen blijven tijdens de vaak langdurige toetsings- en beroepsprocedures die voorafgaan aan hun definitieve afwijzing (slechts circa 5 procent van de asielaanvragen wordt uiteindelijk gehonoreerd).

Seiters' voorstel is vooraf besproken met de specialisten van de grootste Duitse regeringsfractie, die het nog deze week op de agenda van de Bondsdag wil hebben en er volgende maand per hoofdelijke stemming over wil laten beslissen. Tegen de zin van haar voorzitter, Wolfgang Schäuble, heeft de CDU/CSU-fractie unaniem besloten om daarmee niet tot na het buitengewone partijcongres van de SPD op 16 en 17 november te wachten. Fractiesecretaris Jürgen Rüttgers zaterdag: “er komen dagelijks 1.000 tot 1.500 asielzoekers al dan niet legaal naar Duitsland, we lopen nu twaalf maanden achter de SPD aan, zij blokkeert een oplossing al jaren, mijn indruk is dat het intussen in de SPD niet meer alleen gaat om de oplossing van het asiel-probleem maar om een machtsstrijd tussen haar leidende politici”.

De SPD, wier steun onmisbaar is voor een parlementaire meerderheid van twee derden voor grondwetswijziging, heeft afgelopen weekeinde negatief gereageerd. Partijvoorzitter Björn Engholm en fractieleider Hans-Ulrich Klose hebben de CDU/CSU gewaarschuwd dat de SPD zich in het asieldebat niet onder tijdsdruk laat zetten. De partijtop heeft vier weken geleden op initiatief van Engholm met de zogenoemde “verklaring van de Petersberg” een in de SPD omstreden koerswijziging ingeleid en voorgesteld om alsnog aan grondwetswijziging mee te werken. Ook Engholm zelf was daar een paar maanden geleden nog tegen. Dit weekeinde voegde het gewest Bremen zich bij de SPD-gewesten (Rijnland-Palts, Beieren, Hessen en Nedersaksen) die de nieuwe lijn-Engholm afwijzen. Dat doen ook de jonge socialisten (Juso's), de SPD-vrouwen en oud-partijvoorzitter Hans-Jochen Vogel. Tot nu toe heeft Engholm, wiens gezag in de de SPD en wiens beschikbaarheid als kandidaat-lijsttrekker op het aanstaande congres op het spel staan, alleen gewestelijke steun gekregen uit Sleeswijk-Holstein (zijn thuisstaat) en Hamburg.

    • J.M. Bik