Dienstverlening woningcorporaties

DELFT, 21 SEPT. Woningcorporaties zouden hun dienstverlening moeten verbeteren.

Uit een onderzoek van de Technische Universiteit Delft onder huurders van woningen van dertien woningcorporaties in Rotterdam blijkt dat de controle op uitgevoerde werkzaamheden te wensen overlaat. Ook is volgens deze huurders het onderhoud aan plantsoenen onvoldoende en worden ramen en portieken te weinig schoongemaakt. Ook zouden organisaties niet altijd bereid zijn klachten in behandeling te nemen. De huurders vinden dat de informatievoorziening aan hen en aan woningzoekenden beter kan. Ze willen meer inspraak en invloed op het beleid van de corporaties.