De meeste landen moeten nog

Met de uitslag van het Franse referendum is de ratificatie van het Verdrag van Maastricht slechts één stap dichterbij gekomen.

Denemarken verwierp het verdrag met een kleine meerderheid door het referendum dat daar op 2 juni werd gehouden. De Ieren stemden op 18 juni bij referendum voor het verdrag. De parlementen van Luxemburg en Griekenland, alsmede de Senaat van Italië hebben inmiddels hun goedkeuring gehecht aan het verdrag. In Groot-Brittannië moet het Lagerhuis over "Maastricht' beslissen, maar de aarzelingen onder de Britse kiezers worden er niet minder op, wat vooral zijn weerslag heeft in de regerende Conservatieve partij. Ook in Duitsland, België, Spanje, Portugal en Nederland moeten de parlementen nog hun goedkeuring aan het verdrag geven.