D66, dijken en dubbele petten

Algemeen-directeur mr. C.Th. Smit van de Unie van Waterschappen zit met een dijk van een probleem: zijn politieke partij.

De directeur van de Unie die het rivierdijkverzwaringsprogramma (!) voor het ministerie van verkeer en waterstaat uitvoert, heeft het nooit echt opgehad met de kritiek op de dijkverzwaring door dijkbewoners, natuurorganisaties, journalisten en ander geëngageerd volk. Maar waar de directeur in toenemende mate mee zit, is de succesvolle oppositie die de D66-fractie voert in de Tweede Kamer tegen de dijkverzwaring. Mede onder druk van D66 heeft minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) deze zomer een onafhankelijk onderzoek naar de uitgangspunten van dijkverzwaring ingesteld, mede door toedoen van D66 zagen de waterschappers zich vervolgens genoodzaakt nieuwe dijkverzwaringsprojekten op te schorten in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek. Smit is zelf actief lid van de partij. Zo zat hij jarenlang voor D66 in de Staten van Zuid-Holland. Hij geeft ruiterlijk toe dat de oppositie van zijn eigen partijleden tegen zijn dijkverzwaring hem heeft overvallen. Maar hij kan er nog steeds mee leven - hij heeft zijn lidmaatschap nog niet opgezegd. Nog niet. Want het wordt anders als D66 haar verzet tegen de dijkverzwaring opvoert, en de fractie er bijvoorbeeld voor gaat pleiten het dijkverzwaringsprogramma helemaal te staken en het vrijkomende geld in een potje te stoppen ten behoeve van burgers en bedrijven die straks door een eventuele overstroming worden getroffen.(GvA)

    • Geert van Asbeck
    • Kees van der Malen
    • A.I. Mark Kranenburg. Kees Versteegh