Aspirantleden zijn blij

WENEN/OSLO, 21 SEPT. De Westeuropese landen die de wens te kennen hebben gegeven toe te treden tot de Europese Gemeenschap hebben verheugd gereageerd op de uitslag van het Franse referendum. De Oostenrijkse president, Thomas Klestil, sprak van “een goede dag voor Europa” die het Oostenrijkse lidmaatschap van de EG dichterbij heeft gebracht. Kanselier Vranitzky meende dat hiermee het groene licht was gegeven voor de onderhandelingen over toetreding.

De Zweedse premier, Carl Bildt, sprak de hoop uit dat de uitslag een positief signaal aan heel Europa zal betekenen. Hij sprak de hoop uit dat het Franse ja een einde zal maken aan de koersschommelingen in de valuta. “We kunnen die fluctuaties in de waarde van het geld niet hebben; die veroorzaken instabiliteit”, aldus Bildt. Ook op het terrein van het buitenlands- en veiligheidsbeleid kunnen we nu verder, aldus de premier.

De Finse premier, Esko Aho, verwacht dat “het proces van Europese integratie nu verder voortgang kan vinden” na het ja van de Fransen. “Het resultaat is positief. De Finse regering zal haar pogingen voortzetten om te komen tot onderhandelingen over toetreding en hoopt dat die tegelijk zullen kunnen beginnen met die van de andere kandidaat-leden van de EG.”

De Noorse premier, Gro Harlem Brundtland, zei dat de uitslag van het Franse referendum geen verandering zal brengen in het voornemen van de Noorse regfering om het lidmaatschap van de EG te verwerven. De bevolking van Noorwegen zou zich in november daarover moeten uitspreken, maar de bevolking lijkt even verdeeld als in 1972, toen een kleine meerderheid Noorse toetreding afwees.

Ook de Zwitserse president, René Felber, verklaarde dat de uitslag van het referendum geen verandering zal brengen in de Zwitserse plannen om het lidmaatschap van de EG aan te vragen. (Reuter, AP)