Advies: rooster over luchtplaats tegen vluchten

DEN HAAG, 21 SEPT. Er moeten twee volwaardige extra beveiligde inrichtingen komen voor zeer vluchtgevaarlijke gedetineerden. Deze inrichtingen zouden gebouwd moeten worden binnen bestaande of nog te bouwen gevangenissen.

Dat adviseert de commissie Hoekstra staatssecretaris Kosto (justitie) in een vanmiddag aangeboden rapport.

De commissie Hoekstra meent verder dat de twee extra zwaar bewaakte strafinrichtingen met in totaal 48 cellen, lucht- of sportplaatsen moeten krijgen die zijn overdekt met een fijnmazig rooster. Dit moet (helikopter) ontvluchtingen en het binnenwerpen van wapens voorkomen.

Ook zouden de vluchtgevaarlijke gedetineerden in deze inrichtingen minder mogelijkheden moeten krijgen om naar buiten te bellen. De commissie stelt verder voor de strafmaat voor het verlenen van hulp bij uitbraakpogingen te verhogen tot vier jaar gevangenis. Aan het expliciet strafbaar stellen van het ontvluchten bestaat volgens de commissie geen behoefte.

De onderzoekscommissie komt tot de conclusie dat de vier al bestaande extra beveiligde inrichtingen drie zwakke plekken kennen: bij sporten, luchten en het ontvangen van bezoek wordt gebruik gemaakt van minder beveiligde faciliteiten van de gevangenissen waar deze inrichtingen deel van uitmaken.

Bij de aanbieding van het rapport constateerde mr. R.J. Hoekstra dat tot nu toe 55 gedetineerden opgenomen zijn in de bestaande extra beveiligde inrichtingen. Van hen zijn er zeven (13procent) ontvlucht. “Dat is veel, te veel, onaanvaardbaar veel,” aldus Hoekstra.

De commissie wijst ideeën af om ontvluchtingen tegen te gaan door middel van het plaatsen van bijvoorbeeld lichtmasten op luchtplaatsen. Ook acht zij het niet verantwoord gevangenispersoneel te bewapenen. De commissie begroot de extra investeringen die nodig zijn voor het verbeteren van de beveiliging op 12 miljoen gulden.

Volgens het rapport moeten de gedetineerden in de huidige EBI's in afwachting van de nieuwe inrichtingen onder strenger regime geplaatst worden. Zo zullen zij niet meer mogen deelnemen aan buitensport, ook zullen zij niet meer gebruik mogen maken van de faciliteiten in het kader van “bezoek zonder toezicht”. Bovendien wordt paal en perk gesteld aan het voeren van telefoongesprekken.

De commissie stelt verder voor dat de gedetineerden regelmatig op onverwachte tijdstippen naar andere afdelingen worden overgeplaatst. Ook het gevangenispersoneel zou regelmatig moeten rouleren.