Actie tegen exportverbod voor varkens met ziekte

DEN HAAG, 21 SEPT. Ongeveer veertig vrachtwagens van varkensexporteurs hebben vanochtend met een actie bij het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij in Den Haag geprotesteerd tegen het exportverbod voor varkens. Aan het eind van de ochtendspits reden ze na een korte stop bij het ministerie luid toeterend rondjes om het departement. Na een uur en een kort gesprek met minister Bukman vertrokken de actievoerders weer.

Bukman kondigde het exportverbod vrijdag aan. Vannacht om twaalf uur is het van kracht geworden. Aanleiding is het ontdekken van de blaasjesziekte bij Nederlandse varkens in Italië, in twee verschillende transporten. In juli werd de virusziekte (hoge koorts, kreupelheid door blaasvorming aan ledematen en kop) vastgesteld bij een bedrijf in Ede, voor het eerst sinds 1975. Sindsdien geldt in het midden van het land een vervoersverbod voor varkens.

Bukman maakte de actievoerders vanochtend duidelijk dat een exportverbod onvermijdelijk was. Tweemaal is een ziekte geëxporteerd en dat was twee keer te veel, aldus de bewindsman. Als Nederland geen harde maatregelen neemt, doet de EG het wel, hield hij de actievoerders voor. Een onderzoek bij 160 bedrijven naar de herkomst van de blaasjesziekte heeft nog niets opgeleverd.

“We zijn uiterst ontevreden”, zegt voorzitter J.W. Diepeveen van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee. “Naar aanleiding van de ontdekking in Italië zijn Nederlandse bedrijven onderzocht en er is niets gevonden. Vrijdagochtend hebben we nog op het ministerie overlegd en toen werd volstaan met een marktverbod. 's Middags, toen Italië en Spanje hadden gedreigd geen Nederlandse varkens en vlees meer te importeren, is besloten de gehele export te verbieden.” Morgen buigt het permanente veterinaire comité van de EG in Brussel zich over het exportverbod. Diepeveen hoopt dat het verbod alsnog wordt opgeheven, in elk geval voor andere EG-landen dan Italië en Spanje.

Het verbod leidt tot problemen bij varkenshouders en varkensvervoerders. Wekelijks worden 60.000 biggen en 60.000 slachtvarkens geëxporteerd. De prijs van een big is in drie maanden gedaald van 340 gulden tot 65 gulden, mede als gevolg van de blaasjesziekte.