AAD JACOBS; Uitgesproken en bekwaam belegger

Adrianus Gerardus Jacobs (56) had een week geleden in de Spaanse zon niet kunnen bevroeden dat hij enkele dagen later topman van de ING-Groep zou zijn. Jacobs brak in allerijl zijn vakantie op en repte zich naar Nederland voor spoedberaad met de raad van bestuur. De uitkomst daarvan kwam vanmorgen aan het licht: Jacobs volgt Scherpenhuijsen Rom op als voorzitter van de raad van bestuur van de ING Groep.

Jacobs was tot vorige week vice-voorzitter van de raad van bestuur en bestuursvoorzitter van ING Verzekeringen, voorheen Nationale Nederlanden. Hij trad - na de HBS-B en zijn doctoraal examen bedrijfseconomie te hebben afgerond - in 1961 in dienst van Nationale Nederlanden. Daar hield hij zich de eerste jaren vooral bezig met beleggingsonderzoek. Eind jaren zeventig werd Jacobs directeur van Nationale Nederlanden. Sinds 1988 heeft hij zitting in de raad van bestuur van eerst Nationale Nederlanden en later de ING Groep.

Binnen Nationale Nederlanden groeide Jacobs uit tot een groot expert op het gebied van beleggen. Toen zijn voorganger Van Zwol als beleggingsexpert de raad van bestuur verliet, was hij de aangewezen opvolger om het beheer over de tientallen miljarden beleggingsguldens van de verzekeraar over te nemen.

Jacobs staat in bankkringen bekend als iemand die geen blad voor mond neemt. Eerder dit jaar liet hij dat nog eens blijken bij zijn kritiek op een analyse van de fusie tussen Nationale Nederlanden en NMB Postbank. Een groep wetenschappers had zich kritisch uitgelaten over de fusie. Jacobs sloeg terug en verweet de onderzoekers “een lorrig boek” te hebben geschreven. De fusie had volgens de onderzoekers een miljard gulden gekost. De cijferaar Jacobs rekende de heren voor dat dat pertinent niet waar was. Er was alleen maar meer winst geboekt.

Hoewel sommigen Jacobs zien als tussenpaus en verwachten dat hij niet al te lang in deze functie zal aanblijven, spreekt de ING-Groep over “de nieuwe voorman”. Jacobs zelf moet nog een beslissing nemen of hij zijn nieuwe functie full-time zal uitvoeren, zoals zijn voorganger Scherpenhuijsen dat deed. In dat geval zou de verzekeraar zijn voorzitterschap bij ING Verzekeringen (Nationale Nederlanden) moeten opgeven.

Naast zijn bankfuncties vervult Jacobs een vijftal commissariaten bij Parco, Struktongroep, Obam, Innovest en de NPM. Verder is hij via een aantal bestuursfuncties actief in de gezondheidszorg.