Zweden begint aan grootste bezuiniging in geschiedenis

STOCKHOLM, 19 SEPT. De Zweedse regering legt de laatste hand aan “het meest omvangrijke bezuinigingsplan in de historie.” Het programma, een initiatief van de regering en de sociaal-democratische oppositiepartij, is bedoeld om speculaties over een devaluatie van de kroon de kop in te drukken. Minister-president Carl Bildt van de centrum-rechtse minderheidsregering verwacht dat het plan dit weekeind wordt afgerond.

Bildt noemde de operatie een serieuze poging een einde te maken aan het structurele begrotingstekort van Zweden. “Lukt dit niet dan is een faillissement onontkoombaar”, aldus de minister-president.

Volgens de Zweedse centrale bank bedraagt het structurele tekort op de begroting ongeveer de helft van het voor geheel 1992 geprojecteerde deficit van 115 miljard kroon (35,3 miljard gulden). Ter vergelijking, het overheidstekort van Nederland, waarvan de economie de helft groter is, bedraagt zo'n 20 miljard gulden.

Het voornaamste wapen tegen speculanten vormt momenteel de daggeldrente, die 500 procent bedraagt. Economen gaan er van uit dat de Zweedse economie niet in staat is dit tarief lang vast te houden. Van diverse kanten is onderstreept dat het Zweedse monetaire beleid slechts kan slagen, indien de overheidsfinanciën op orde worden gebracht. (Reuter, DPA)