Yap Hong Seng

In het Zaterdags Bijvoegsel van 5 september las ik het interview van Geert Mak en Tracy Metz met de stedebouwkundige Yap Hong Seng.

In dit artikel komt de heer Yap op mij over als een briljant man en een autoriteit op zijn gebied, de stedebouwkunde, waarover hij - al dan niet terecht (daar kan ik niet over oordelen) - markante uitspraken doet.

Onthutsend vind ik echter zijn uitlating over Molukkers. Al zou men die in de context willen zien van de omstandigheid waarin de gewraakte uitlating was gedaan, te weten onheuse behandeling door de politie tijdens de treinkaping door Molukkers te Beilen, dan nog is zijn uitspraak ""Voor ons zijn de Molukkers NSB'ers'' zeer kwalijk en voor mij (als Chinees) ronduit beledigend. Hij nam impliciet aan dat elke Chinees zijn racistische oprispingen zou delen. Ik wens daar niet aan mee te doen!

Dat Yap Hong Seng zijn Chinees-zijn niet verbergt, er klaarblijkelijk trots op is, is lovenswaardig. Zijn verontwaardiging over discriminatie en racistische praat kan ik delen. Ik beschouw hem echter niet als de persoon die de eerste steen behoort te werpen. Een vergelijking van Molukkers met NSB'ers raakt kant noch wal. Hun houding en gedrag in het voormalige Nederlands-Indië leren anders!

    • S.T. Thio