VLUCHTROUTE

Naar aanleiding van de ingezonden brief van Herman Speyer in het Boekenbijvoegsel van 12 september jl. betreffende zijn ontvangst door de Nederlandse consul in Barcelona, mijn ervaring:

Na in augustus 1942 uit Nederland vertrokken te zijn, kwam ik op 23 december 1942 in Perpignan. Kolkman, tot wie ik mij wendde om verdere hulp, kon mij niet terwille zijn. Mij werd meegedeeld, dat hij door de Duitsers in de gaten werd gehouden, en dat het derhalve voor beiden te gevaarlijk zou zijn om mij te woord te staan. Op eigen gelegenheid ben ik de Pyreneeën overgestoken en ik bereikte op 31 december 1942 Barcelona, waar ik mij vervoegde bij de Nederlandse consul (Kriens). Ik werd onmiddellijk zonder enige moeilijkheid voorzien van de benodigde papieren en een treinkaartje, waardoor ik reeds op 1 januari 1943 door kon reizen naar Madrid. Dus niet iedereen is zo onaangenaam behandeld als Herman Speyer.

    • Lou Wijnbergen