Sociale partners hopen op "oui'

ROTTERDAM, 19 SEPT. Na het akkoord over het Verdrag van Maastricht in december reageerden de Nederlandse organisaties van werkgevers en werknemers sceptisch, respectievelijk negatief. Nu, aan de vooravond het Franse referendum, hopen ze op een fiat voor "Maastricht'.

Voorzitter J. Stekelenburg van de vakcentrale FNV brak dezer dagen een lans voor het akkoord. “Als het verdrag er niet komt en als we niet in staat zijn om de positieve integratie te bevorderen, ziet het er slecht uit.”

Het Verbond van Nederlandse Ondernemingen vreest bij een Frans "non' verlies aan dynamiek op de Europese markt. “Zonder een positief signaal wordt de markt geschaad.”

In Maastricht ondertekenden elf van de twaalf lidstaten een protocol met afspraken om verder te gaan met het Europese sociale beleid. De Britten haakten af: Brussel moet zich verre houden van het sociale beleid, vindt Londen. Maar de overige elf legden onder meer vast voorrang te geven aan uitbreiding van werkgelegenheid en bevestigden het principe van gelijke beloning voor mannen en vrouwen. Ook droegen ze de Europese Commissie bij voorstellen op het sociaal terrein voortaan de Europese organisaties van werkgevers en werknemers te consulteren.

De vakbeweging was in december erg teleurgesteld over dit protocol. Nu meldt het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV): “Het is niet de revolutie, maar het zorgt wel voor een basis waarop een goed sociaal beleid gebouwd kan worden”. Afwijzing van het verdrag is een stap terug, zegt J. van Rens, hoofd bestuurssecretariaat van het FNV. “Stilstand is achteruitgang. Het is nog maar de vraag of de kleine verworvenheden op sociaal vlak na een afwijzing nog wel doorgang zullen vinden. Er bestaat natuurlijk een kans dat de nationalistische en protectionistische gedachten weer veld zullen winnen.” Zijn CNV-collega J. van Dijk vat het probleem bondig samen: “Zeggen de Fransen "nee', dan zijn we terug bij af. De sociale integratie raakt dan verder achter op de economische integratie”.

De werkgevers waren in december vooral blij met het akkoord, maar het sociale protocol noemden ze “een uiterst merkwaardig stuk”. Het zou Europese ondernemers beperkingen opleggen, waaraan de Britse bedrijven vervolgens zouden kunnen ontsnappen, doordat Londen zijn handtekening weigerde.

E. Elbertse, secretaris financieel-economische zaken van het VNO, zegt nu bang te zijn voor een beschadiging van de Europese markt bij een Franse afwijzing van het akkoord. “Als de monetaire en politieke unie, zoals afgesproken in Maastricht, niet doorgaat is dat schadelijk voor de interne markt. Het gevoel dat "het' in Europa gebeurd is dan weg. Daarnaast komen er grote onzekerheden op de wisselkoersen als de EMU op de lange baan wordt geschoven en dat is ook niet goed.”