PRISONER'S DILEMMA

In haar bespreking van het boek 'Prisoners's dilemma' in het Boekenbijvoegsel van 22 augustus j.l. noemt Liesbeth Koenen de kernfysicus John von Neumann een griezel.

Dat is zwakjes uitgedrukt, ik zou deze 'wetenschapper' liever een gek noemen. Erger is nog, dat een dergelijke figuur kennelijk een gewillig oor vond bij de leider van een van de atoomsupermachten.

Nu ik hem op een foto zie met president Eisenhower, herinner ik mij namelijk een berichtje in NRC Handelsblad enkele jaren geleden, waarin melding werd gemaakt van in Londen vrijgegeven archieven, waarin bleek dat dezelfde president destijds aan Churchill voorstelde Sovjet-Unie onder dreiging van atoombommen uit Oost-Europa te verdrijven.

Waarschijnlijk omdat hij niet over dezelfde 'ongelooflijk intelligente' adviseurs beschikte, wees Churchill dat af.

    • G. Bakker