Omzet en winst van Heidemij groeien in eerste halfjaar '92

Heidemij in Arnhem (ingenieursdiensten op het gebied van milieu, infrastructuur en vastgoed) meldt in een voor het eerst uitgebracht halfjaarbericht een stabiele groei van de kernactiviteiten. De winst is in de eerste zes maanden van dit jaar met 10 procent gestegen tot 10,3 miljoen gulden, terwijl de bedrijfsopbrengsten toenamen van 154 miljoen tot 174 miljoen gulden.

De gang van zaken bij de minderheidsdeelnemingen daalde van 3,6 miljoen naar 1,2 miljoen gulden. De omvang van het eigen vermogen nam met 6,8 miljoen gulden toe tot 85,3 miljoen. Dit betekent dat 42 procent van het balanstotaal is gefinancierd met eigen vermogen.

De in het jaarverslag uitgesproken verwachting dat omzet en resultaat over geheel 1992 op ten minste hetzelfde niveau zullen liggen als in 1991, wordt bevestigd door de ontwikkelingen in het eerste halfjaar. Het resultaat na belastingen kwam vorig jaar uit op 18,2 miljoen gulden.