"Niet-reanimeren melden aan familie'

UTRECHT, 19 SEPT. Het medisch tuchtcollege in Eindhoven heeft een longarts een waarschuwing opgelegd omdat hij de zoon van een patiënt niet op de hoogte had gesteld van zijn besluit niet meer tot reanimatie over te gaan.

Het college vond dat besluit zelf overigens terecht. Op grond van verschillende onderzoeken kwam de longarts tot de conclusie dat een poging tot reanimatie van de 63-jarige man medisch zinloos zou zijn, zonder dat aan diens zoon te zeggen. Toen deze de ziekenkamer betrad, verkeerde zijn vader in ernstige nood. Hij begon met mond-op-mond-beademing, maar de verplegers hielden hem tegen omdat dat in strijd was met de instructie van de arts. De patiënt overleed even later. Volgens het Tuchtcollege had de arts zijn besluit niet ter goedkeuring aan de zoon hoeven voor te leggen. Wel had hij het moeten melden en desgevraagd uitleggen.