Muziekcentrum Eindhoven kost miljoenen extra

EINDHOVEN, 19 SEPT. De bouwkosten van het deze maand geopende Eindhovense Muziekcentrum Frits Philips blijken bij het opmaken van de eindafrekening vier tot vijf miljoen gulden hoger uit te komen dan verwacht. In plaats van 66 miljoen blijkft het gebouw 70 à 71 miljoen te hebben gekost. Toen de bouw van het Muziekcentrum door de Eindhovense gemeenteraad werd goedgekeurd, waren de kosten begroot op bijna 33 miljoen.

Bovendien wil het Muziekcentrum nog één miljoen meer investeren om de Grote Zaal geschikt te maken voor popconcerten. Een deel daarvan zou bijeengebracht moeten worden door sponsors. Donateurs en sponsors droegen al eerder zestien miljoen gulden bij.

De bouwkosten vallen hoger uit vanwege hogere rentelasten en een claim van de aannemer die meer personeel heeft moeten inzetten om de bouw op tijd af te krijgen. Bovendien was er meer geld gemoeid met de afbouwkosten dan begroot.

De eerdere verdubbeling van de bouwkosten ontstond toen werd besloten dat het Muziekcentrum een integraal onderdeel zou gaan uitmaken van de Heuvel Galerie, een complex van winkels, woningen, een casino en een parkeerkelder aan de Markt in Eindhoven. Naast een permanente geluidsvoorziening voor popconcerten wil het Muziekcentrum een grotere telefooncentrale, omdat de bestaande centrale vrijwel voortdurend overbelast is vanwege de grote publieke belangstelling voor de geprogrammeerde evenementen.