Marc de Coster: Woordenboek van jargon en ...

Marc de Coster: Woordenboek van jargon en slang 632 blz., Bert Bakker, ƒ 59,50

K. J. Dover (red.): Perceptions of the Ancient Greeks 252 blz., Blackwell, ƒ 146,-

Rick van der Ploeg: Is de econoom een vijand van het volk? 96 blz., Prometheus, ƒ 19,90

J. C. M. van Winden: De Ware wijsheid. Wegen van vroeg-christelijk denken 315 blz., Ambo, ƒ 65,-

Marlies Hemel & Wiky van Rijssel (in samenwerking met de St. Pandora): Wegwijs in de geestelijke gezondheidszorg. Een praktische gids voor patiënten en hun omgeving 120 blz., Kosmos, f 24,90

Titus Ensink (met een bijdrage van Ali Oussaïd): Jenniger: de ontvangst van een Duitse Rede in Nederland 164 blz., Thesis, ƒ 39,50

Marc de Coster: Woordenboek van jargon en slang 632 blz., Bert Bakker, ƒ 59,50

Sinds dr. Jac. van Ginneken SJ in 1913 zijn "Handboek der Nederlandse Taal publiceerde, met daarin veel aandacht voor Nederlandse vakjargons, is dit werk de eerste poging tot inventarisatie van verschillende groepstalen uit de hedendaagse samenleving. Jargon en slang (soms met etymologie) zijn geordend naar achttien maatschappelijke groepen: van beursspeculanten, via flipperfanaten, journalisten, prostituées, soldaten, wielrenners, tot zendamateurs. Het woord "aap' blijkt polyinterpretabel: voor havenarbeiders betekent het ""1 kilo''; voor junkies ""de verslaving''; voor matrozen ""bezaanstagzeil''; voor soldaten ""vleesconserve''.

K. J. Dover (red.): Perceptions of the Ancient Greeks 252 blz., Blackwell, ƒ 146,-

Er wordt vaak gezegd dat de Westerse beschaving zijn "wortels' heeft in het oude Griekenland, en dat begrippen als "democratie' en "filosofie' niet te begrijpen zijn zonder kennis van de Griekse erfenis. Een onzinnige bewering, schrijft de classicus Kenneth Dover (befaamd door zijn Greek Homosexuality) in deze bundel met artikelen over het beeld van de Griekse cultuur door de eeuwen heen. Onder anderen Peter Burke, Colette Sirat, Joachim Wohlleben en Anthony Grafton laten zien hoe vanaf de Romeinen en de Arabieren, tot de moderne Duitse Altertumswissenschaft de houding tegenover de Grieken vooral op misverstanden was gebaseerd. En nog steeds is het moeilijk bij het onderwerp "klassieke oudheid' ideologie en wetenschap te ontwarren.

Rick van der Ploeg: Is de econoom een vijand van het volk? 96 blz., Prometheus, ƒ 19,90

Het navelstaren der politici en de rituele rondedansen van belangengroepen zijn economische factoren van groot belang in Nederland, betoogt de jonge Amsterdamse hoogleraar economie Rick van der Ploeg. In zijn tweede boekje voor een algemeen publiek polemiseert hij tegen het korte-termijn denken in de politiek, en houdt hij een pleidooi voor ""efficiëntie en algemeen belang''.

J. C. M. van Winden: De Ware wijsheid. Wegen van vroeg-christelijk denken 315 blz., Ambo, ƒ 65,-

Dit is een deel uit de fraai uitgegeven serie "Bronnen van de Europese cultuur'. Van drie vroeg-christelijke apologeten worden telkens korte fragmenten vertaald en dan helder toegelicht. De meeste aandacht krijgt Justinus Martyrs Dialoog met Trypho. Uit Origenes' Tegen Celsus en Eusebius' Het bewijs van het Evangelie is veel minder opgenomen. Bedoeld en geschikt als inleiding. (Van Justinus bestaat een moderne Nederlandse vertaling, in J. N. Bremmer & J. den Boeft, Martelaren van de Oude kerk, Kok 1980; Origenes en Eusebius zijn in Engelse, Franse en Duitse vertaling verkrijgbaar).

Marlies Hemel & Wiky van Rijssel (in samenwerking met de St. Pandora): Wegwijs in de geestelijke gezondheidszorg. Een praktische gids voor patiënten en hun omgeving 120 blz., Kosmos, f 24,90

De geestelijke gezondheidszorg in Nederland groeit onstuimig. In 1980 waren 186.000 mensen in behandeling, tien jaar laten waren dat er al 274.000. Dit werkje wil de bedrijfstak in kaart brengen. ""Het landschap van de geestelijke volksgezondheid zal weliswaar overzichtelijker worden, maar een gids bij het vinden van de juiste weg blijft hard nodig,'' schrijft staatssecretaris Hans Simons in zijn voorwoord. Naast zakelijke informatie en een adressenlijst ook wat treurige verhalen uit de praktijk, van mensen met psychische problemen die uiteindelijk de juiste hulp hebben gevonden. Marianne (37): ""Ik ben doorgegaan tot het einde, tot het allemaal op was.''

Titus Ensink (met een bijdrage van Ali Oussaïd): Jenniger: de ontvangst van een Duitse Rede in Nederland 164 blz., Thesis, ƒ 39,50

Op 10 november 1988 hield Philipp Jenniger in de Duitse Bondsdag een rede ter herdenking van de "Reichskristallnacht'. Hij probeerde te schetsen hoe Duitsers vijftig jaar tevoren dachten en deden, met de bedoeling hun verantwoordelijkheid daarvoor te onderlijnen. Maar er ging iets mis. Nog tijdens de rede ontstond geweldige commotie en binnen een dag zag Jenniger zich gedwongen af te treden als Bondsdagvoorzitter. Alom - ook in Nederland - klonk het verwijt dat hij begrip had bepleit voor de nazi's. In dit boek wordt het tumult ontrafeld aan de hand van tekst- en contextonderzoek als een collectieve afweerreactie op een taboe. Bijna alle dagbladen gaven een sterk vervormd beeld van de rede.