Kamagurka (1)

Hierbij zou ik u beleefd doch dringend willen verzoeken om die smerige stripverhaaltjes in het Zaterdags Bijvoegsel, genaamd Berts Brein op Zaterdag, van ene meneer Kamagurka, niet langer in uw blad op te nemen.

Reeds eerder heb ik u hierover willen schrijven. In het nummer van 12 september was deze strip weer zó vies, dat dit echt de druppel was die de emmer deed overlopen. Ik begrijp niet dat u zoiets in uw blad wilt afdrukken; het wordt er alleen maar door naar beneden gehaald. Is hierop dan helemaal geen controle? Gaarne zou ik zien dat u hieraan een einde maakt. Voor het overige, alle lof voor uw blad.

    • Mw. C.J.J. Aalbregtse