HERDRUK

Simon Schama: Patriotten en Bevrijders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden 1780-1813 859 blz., Agon, (Patriots and Liberators, 1977) ƒ 39,90 Paperback-uitgave van de in 1989 ook bij Agon verschenen vertaling door Ger Groot.

Bob Woodward & David S. Broder: The Man Who Would be President. Dan Quayle 207 blz., Sceptre Books, ƒ 29,30

Robert Kanigel: The Man Who Knew Infinity. A Life of the Genius Ramanujan 438 blz., geïll., Washington Square Press Pocket Books (Charles Scribner's, 1991), ƒ 36,30

Eric Roll: A History of Economic Thought 592 blz., Faber & Faber, ƒ 64,90

Simon Schama: Patriotten en Bevrijders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden 1780-1813 859 blz., Agon, (Patriots and Liberators, 1977) ƒ 39,90 Paperback-uitgave van de in 1989 ook bij Agon verschenen vertaling door Ger Groot.

In dit werk over de Franse Tijd in de Nederlanden tracht de indertijd nog zeer jonge historicus Simon Schama twee vragen te beantwoorden: hoe reageerde de Nederlanders op de door Napoleon gebrachte "vrijheid', en hoe veranderde het bestuur in samenhang met de patriotse denkbeelden. Brede penseelstreken combinerend met archiefonderzoek brengt Schama de periode vanaf ca. 1750, de nadagen van de Republiek, via de Bataafse Revolutie van 1795, totaan de landing van Willem V in 1813 in kaart. ""Schama's boek is een degelijk overzicht van een in veel opzichten moeilijke periode in de Nederlandse geschiedenis, waarin veel nieuw materiaal en waardevolle nieuwe inzichten zijn verwerkt.'' (Nicolette Mout in NRCHb van 30-9-'77).

Bob Woodward & David S. Broder: The Man Who Would be President. Dan Quayle 207 blz., Sceptre Books, ƒ 29,30

""Dan Quayle moet serieus genomen worden, dat was de opzienbarende strekking van de nu in boekvorm verschenen artikelen uit de Washington Post. Ondanks de vele voor dit boek gemaakte interviews (tweehonderd, waarvan 20 met Quayle zelf en 4 met zijn vrouw) is het boek oppervlakkig en weinig onthullend.'' (Thomas Bersee, Boekenbijvoegsel 11-7-'92)

Robert Kanigel: The Man Who Knew Infinity. A Life of the Genius Ramanujan 438 blz., geïll., Washington Square Press Pocket Books (Charles Scribner's, 1991), ƒ 36,30

""De verdienste van Kanigel is dat hij heeft geprobeerd Ramanujans wiskunde in zijn boek te integreren. Eerdere biografen concentreerden zich op de kleurrijke details uit het leven van het genie en lieten gemakshalve de wiskunde achterwege, of verbanden haar naar een appendix. Maar een boek over Ramanujan zonder wiskunde is als een boek over Johan Cruijff zonder voetbal.'' (Dirk van Delft, Boekenbijvoegsel 2-11-'91).

Eric Roll: A History of Economic Thought 592 blz., Faber & Faber, ƒ 64,90

De vijfde vernieuwde en uitgebreide editie van een ondertussen klassiek standaardwerk uit 1938 over de ontwikkeling van de economische theorievorming door de eeuwen heen. Vanaf het Oude Testament, via de middeleeuwen, het mercantilisme, de physiocraten, Adam Smith, Karl Marx, John Keynes, tot Margaret Thatcher - en verder, want de belangrijkste toevoeging is een contemplatief hoofdstuk over de ongemakkelijke verhouding tussen economen en beleidsmakers in de post-industriële samenleving. Na het dramatische démasqué van de "Reagano-mics' meent Roll (nu bankier, na een academische carrière en een hoofdrol bij de toetreding van Groot-Brittannië tot de EG) dat het woord nu is aan de "post-Keynesiaanse synthesisten' opdat die stapje voor stapje een weg kunnen uitstippelen tussen de kale cijfers van de economische theorie en de politieke en sociale realiteit.