Halfjaarresultaten van NCM dalen met 21 procent

De internationale kredietverzekeringsgroep NCM Holding heeft in de eerste helft van dit jaar een geconsolideerde winst laten zien van 23,4 miljoen gulden, dat is 21 procent minder dan in de vergelijkbare periode van 1991.

Het totale cijfer vertegenwoordigt een positief resultaat uit directe tekening van 42,7 miljoen tegen 39,7 miljoen gulden vorig jaar. Maar de resultaten voor indirecte tekening (herverzekering) lieten een stijgend verlies zien van 18,9 miljoen in vergelijking met 3,6 miljoen gulden, zo heeft NCM bekendgemaakt.

De verslechtering van de resultaten voor indirecte tekening reflecteert de verliezen van collega-kredietverzekeraars, met name in het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Spanje en Denemarken. De NCM-groep verzekerde in het eerste halfjaar 78 miljard aan leveranties van goederen en diensten. Deze stijging van ruim 75 procent kwam voor het grootste deel voor rekening van NCM in Engeland. De verzekerde verzendingen van NCM Nederland stegen met 12 procent.

Het premie-inkomen voor particuliere rekening bedroeg 269 miljoen gulden, een stijging van 97 procent vergeleken met een jaar eerder. De netto-schadeuitkeringen stegen tot 100 miljoen gulden, een toeneming met 36 procent vergeleken met de eerste zes maanden van 1991.

Het premie-inkomen voor rekening van de Nederlandse en Britse Staat bedroeg 100 miljoen gulden, een stijging van bijna 65 miljoen. De nettoschaden voor deze twee overheden namen licht toe tot 185 miljoen gulden, een stijging van 2 procent vergeleken met hetzelfde tijdvak van 1991. NCM verwacht dat de resultaten in 1992, ondanks de verliezen onder de indirecte tekening, ruwweg dezelfde zullen zijn als over 1991 (33,1 miljoen gulden) en wijst er op dat de resultaten over 1992 onder druk staan van de moeizame ontwikkeling van de wereldeconomie.