Fons Jansen

Naar aanleiding van het gesprek van Frits Abrahams met Ricky Mullenders, de samenstelster van het boek Postuum, over haar correspondentie met de cabaretier Fons Jansen (Zaterdags Bijvoegsel 12 september) vraag ik me af waarom dit boek gepubliceerd is.

Waartoe deze revelatie van een dubbelleven van een bekende en door velen bewonderde Nederlander? Blijkbaar wordt het mode: tipjes oplichten van sluiers, al of niet belangrijk voor het nageslacht en al of niet de naakte waarheid. Dat Jansen een vriendin had, naast een harmonisch huwelijk, is voor de goede verstaander niet belastend, maar voor de velen op sensatie belusten reden tot gevoelens van desillusie. Waartoe dan deze ongevraagde onnodige confidenties? Voor sommige bewonderaars zal dit een bezoedeling van zijn nagedachtenis betekenen, al of niet terecht. Dat had mevrouw Mullenders moeten bedenken. Plus wat dit moet betekenen voor de naaste familie, die een hun bekend feit ziet opgeblazen tot een opzienbarende "bekentenis', die niet zou misstaan in een Privé of Story. Of Fons Jansen dit zó gewenst had, ik waag het te betwijfelen.

    • Ina Philippo