Cursus Nederlands

DEN HAAG, 19 SEPT. Leerkrachten die allochtone kinderen bijles geven in hun eigen taal en cultuur (OETC, onderwijs in eigen taal en cultuur) zullen worden verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen.

Een onderzoek van de onderwijsinspectie toonde aan dat zo'n 40 procent van de 900 OETC-leerkrachten het Nederlands onvoldoende beheerst. Zij moeten nu voor 1 april 1996 het Nederlands beheersen op tenminste niveau II van de dit jaar ontwikkelde examens Nederlands als tweede taal.