Verscherpte aanpak van illegale handel

ARNHEM, 18 SEPT. Minister d'Ancona van WVC kondigde vandaag tijdens een persdag op Papendal aan dat de illegale handel in dopingmiddelen harder wordt aangepakt. Zij stelde vast dat steeds berichten opduiken dat er een groot illegaal circuit van handel in anabole steroïden bestaat. “Onlangs bleek dat zelfs voor "cosmetisch gebruik' naar anabolen wordt gegrepen.”

De minister wil zo snel mogelijk de financiering van het op te richten Fonds voor de Topsporter rond hebben. WVC, het NOC en de NSF werken op dit moment aan de reglementen. Geregeld wordt wie er een beroep op kan doen, hoe het beheerd wordt en wat de uitkeringsregels zijn. Gewerkt wordt ook aan een sluitende definitie van het begrip topsporter.

Wat de financiering betreft is volgens d'Ancona meer geld nodig dan de 3,5 miljoen gulden die WVC, de Stichting Nationale Sportloterij en sponsors aan de individuele begeleiding van topsporters steken. De minister wil een financiële buffer creëren, waarvan de rente- of beleggingsopbrengsten worden toegevoegd aan de bedragen die nu beschikbaar zijn voor de individuele begeleiding.