Tijdschrift Alerta plakt cocablaadjes bij artikel

AMSTERDAM, 18 SEPT. De Amsterdamse politie heeft op last van justitie bijna de helft van de oplage van Alerta, een informatief tijdschrift over Latijns Amerika, in beslag genomen wegens overtreding van de opiumwet. In het tijdschrift was een blad van de cocaplant ingeplakt. In één van de artikelen was een gebruiksaanwijzing “Zo kauw je coca” opgenomen.

Volgens een woordvoerder van het blad gaat het om 1.500 exemplaren die ter verzending naar de abonnees bij de PTT in Amsterdam waren aangeboden. Alerta was voor een belangrijk deel gewijd aan de, volgens de redactie, onduidelijke houding in Europa ten opzichte van coca. Zo kan een Amsterdams bedrijf moeiteloos cocathee uit Bolivia inklaren terwijl de rijkspolitie volhoudt dat het onmogelijk is cocabladeren en -thee te importeren.

Om het redactioneel commentaar kracht bij te zetten en de lezer zelf een oordeel te laten vellen over coca, werd een blad van de cocaplant ter grootte van een laurierblaadje ingesloten. Ongeveer 2.350 blaadjes zijn volgens de woordvoerder van Alerta door een redactrice meegenomen uit Bolivia. “Ze zaten in haar rugzak in een pakje ter grootte van een melkfles.”

Op de voorpagina van Alerta stond de mededeling dat het blad “0.05 procent cocaïne” bevatte. Volgens de internationale richtlijnen, zo stelt de redactie, zijn produkten die ten hoogste 0,1 procent cocaïne bevatten legaal, mits ze andere therapeutische stoffen bevatten. In het cocablad zouden zeker dertien therapeutische stoffen zitten.

De PTT schakelde de douanerecherche in, die op haar beurt contact zocht met het hoofdbureau van de Amsterdamse politie. Uiteindelijk moest de Centrale Recherche en Informatiedienst duidelijkheid verschaffen. Volgens de woordvoerder van Alerta is op grond van een bepaling uit 1961 opdracht gegeven tot de inbeslagname.

De Amsterdamse persofficier van justitie bevestigt de inbeslagname. Nadere mededelingen kon zij niet doen. De kwestie is volgens haar, “nog in onderzoek”. Volgens de Alerta-woordvoerder is de redactie aangeboden om onder begeleiding van een opsporingsambtenaar op het politiebureau de blaadjes uit de tijdschriften te halen. Hij vindt het “flauw van Justitie”.

“We weten nog niet of we dat gaan doen. Eigenlijk vinden we het principieel onjuist. Misschien dat we er een redacteur aan opofferen en het tot een vervolging laten aankomen.”

De totale oplage van Alerta bedraagt 2.300 exemplaren. Ongeveer 750 exemplaren liggen nog bij een distributiebedrijf. Het bedrijf heeft Alerta laten weten niet gelukkig met de gang van zaken te zijn. Dinsdag zou het blad bij kiosken en boekhandels moeten liggen. Vandaag wordt op de redactie van Alerta besloten of de blaadjes verwijderd worden.