Thesaurier Brouwer: het EMS moet worden versterkt

WASHINGTON, 18 SEPT. Het EMS moet worden versterkt, ongeacht de uitslag van het Franse referendum. De coördinatie tussen de deelnemende landen en de wederzijdse afstemming van het financieel-economische beleid zijn dringend aan verbetering toe, aldus de nieuwe Nederlandse thesaurier-generaal Henk Brouwer.

“Het is absoluut noodzakelijk om het EMS nieuw leven in te blazen”, aldus Brouwer, die onderweg was naar Washington toen in Brussel het crisisberaad over het EMS plaatshad. Vanuit Washington, waar hij is voor de jaarvergadering van het IMF, stond hij voortdurend in telefonisch contact met Brussel.

Brouwer wees beschuldigingen in de richting van de Bundesbank af. De zorgen van de Bundesbank over de inflatie-ontwikkelingen in Duitsland zijn gegrond en het is irreeël van de Britten om de verantwoordelijkheid voor hun eigen problemen in de schoenen te schuiven van de Bundesbank, zei hij.