Steeds meer geld naar topinkomens

VOORBURG, 18 SEPT. Huishoudens uit de bovenste tien procent van de inkomensladder beschikken over een steeds groter deel van het totaal besteedbare huishoudinkomen in Nederland.

Zij beschikten in 1990 over 22 procent van het inkomen dat alle burgers met elkaar te besteden hadden. De onderste 30 procent van de huishoudens op de inkomensladder hadden samen dertien procent van de totaal besteedbare inkomens in dat jaar. Dat blijkt uit een bewerking van het Inkomenspanelonderzoek 1990 door P. Meeuwissen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 1988 ging op elke gulden voor de onderste 30 procent 1,55 gulden naar de top-10-procent. In 1989 liep dat op tot 1,59 gulden en in 1990 tot 1,69 gulden.