PvdA en CDA tegen plan Ritzen voor wachtgeld

DEN HAAG, 18 SEPT. De fractiespecialisten van de regeringspartijen CDA en PvdA steunen niet de inzet van minister Ritzen (onderwijs) bij de komende onderhandelingen met de onderwijsbonden over de verdeling van extra gelden voor onderwijssalarissen. Woordvoerders Tuinstra (CDA) en Netelenbos (PvdA) zijn het erover eens dat het probleem van de aanvangssalarissen, die in 1985 werden verlaagd, na de onderhandelingen volledig moet zijn opgelost. Netelenbos: “Laten we nu ten minste één probleem in het onderwijs volledig oplossen”. Ritzen wil absoluut geen algemene verhoging van salarissen, ook niet voor de beginnende leraren.

Ritzen wil een toelagesysteem invoeren voor leraren waar gebrek aan is, zodat met middelen kan worden geschoven als de knelpunten veranderen. Dit selectieve systeem wil hij toepassen bij verbetering van de aanvangssalarissen en de salarissen van vervangers.

Volgens Tuinstra zijn Ritzens ideeën nauwelijks uitvoerbaar. “De wet gebiedt om voor alle scholen dezelfde maatstaf te hanteren. Je kunt niet per soort leraar of gebied het salaris gaan variëren.” Hij stelt voor iedere school een evenredige toeslag te geven die de school dan naar eigen inzicht kan gebruiken.

Netelenbos wijst een selectief toeslagenstelsel af omdat het niet helpt het beroep aantrekkelijk te maken. “,Ik wil niet alleen maar goede wiskundeleraren die komen omdat ze goed betaald worden. Ook goede leraren in vakken waar toevallig geen tekort aan is, moeten weer in het onderwijs willen komen werken.”