Panic boekt weer zege op Milosevic

LJUBLJANA, 18 SEPT. De Joegoslavische premier Milan Panic heeft gisteren de steun gekregen van de Hoge Staatsraad voor zijn plan om Klein-Joegoslavië, Servië en Montenegro, als nieuw lid aan te melden bij de Verenigde Naties. Panic wil dat het nieuwe Joegoslavië zijn aanspraak laat vallen als opvolger van de oude federatie. Daarmee hoopt hij te voorkomen dat de EG en de VS zullen aansturen op verwijdering van Joegoslavië uit de VN. De EG besloot gisteren de Veiligheidsraad voor te stellen het oude Joegoslavië uit de VN verwijderen en Klein-Joegoslavië uit te nodigen een aanvraag voor een nieuw lidmaatschap in te dienen.

In de Staatsraad hebben de Joegoslavische president Dobrica Cosic, premier Panic, de presidenten en premiers van Servië en Montenegro en legerleider generaal Zivota Panic zitting. Met de steun van de Staatsraad heeft Panic een nieuwe overwinning geboekt op de kring rond de radicale Servische president Slobodan Milosevic en de regerende Servische socialisten onder leiding van Borisav Jovic.

Jovic dreigde eerder een motie van wantrouwen tegen Panic in te dienen. Met de nieuwe aanvraag voor het lidmaatschap van de VN schaart Panic zich volgens Jovic “objectief gezien aan de zijde van de landen die uitsluiting vragen van Joegoslavië”. De Servische socialisten menen dat de VN Klein-Joegoslavië moet accepteren als rechtmatig opvolger van het oude Joegoslavië. De regering van Servië veroordeelde eveneens in krachtige bewoordingen het voornemen van Panic een nieuw lidmaatschap aan te vragen. “De aanvraag van het lidmaatschap biedt Joegoslavië geen enkel voordeel”, aldus een verklaring van de Servische regering. Milosevic en zijn Socialistische Partij dienden begin deze maand al een motie van wantrouwen tegen Panic in, nadat hij zich op de vredesconferentie in Londen bereid verklaard had Kroatië en Bosnië binnen de bestaande grenzen te erkennen. De socialisten stemden echter tegen hun eigen motie nadat Panic de steun kreeg van president Cosic en in de eveneens in de regering vertegenwoordigde Montenegrijnse socialisten. Aangenomen wordt dat Panic gisteren in de Hoge Staatsraad opnieuw de steun kreeg van Cosic en de Montenegrijnse vertegenwoordigers. Milosevic en zijn premier Radovan Bozovic zouden tegen het plan van Panic gestemd hebben.

    • Theo Engelen