Order Eemscentrale EPON naar Volker Stevin en HBG

ROTTERDAM, 18 SEPT. Koninklijke Volker Stevin en de Hollandsche Beton Groep hebben gisteren opdracht gekregen voor de uitbreiding van de Eemscentrale van de Elektriciteits-Produktiemaatschappij Oost- en Noord-Nederland EPON. Met de order is een bedrag van ongeveer 100 miljoen gulden gemoeid.

De bouwondernemingen, verenigd in de Bouwcombinatie Eemscentrale, zullen de civiele werkzaamheden voor hun rekening nemen die samenhangen met de uitbreiding van de huidige centrale met vijf nieuwe gasgestookte eenheden. Het gaat daarbij om de huisvesting van de nieuwe eenheden en gebouwen voor "algemene voorzieningen', compleet met fundering en koelwaterleidingen.

De nieuwe Eemscentrale wordt met de uitbreiding van het vermogen met 1700 megawatt een van de grootste gasgestookte elektriciteitscentrales ter wereld. De uitbreiding kost totaal ongeveer 2,5 miljard gulden. Hoofdaannemer voor het technische gedeelte in het Brits-Franse GEC-Alsthom die voor 1,75 miljard de gas- en stoomturbines en generatoren levert. Deze produceren, gecombineerd in zogeheten STEG-eenheden (stoom-en-gas), elektriciteit met een rendement van 55 procent. De meeste centrales in Nederland hebben een rendement dat niet hoger is dan 40 à 45 procent. De eerste Eems-eenheden moeten al in 1995 stroom leveren.

Voor het eerst wordt bij de bouw van een centrale al rekening gehouden met de effecten van de sloop die pas over 25 à 30 jaar te verwachten is. Zoveel mogelijk zijn materialen gebruikt die makkelijk zijn te recyclen of opnieuw te gebruiken. In het te gebruiken beton zullen vliegas en lytag-korrels (ook uit vliegas) van kolencentrales worden opgenomen.

De Eemscentrale verstookt Noors aardgas dat via de Noordzee wordt aangevoerd. SEP heeft een contract met het Noorse Statoil voor levering van 2 miljard kubieke meter aardgas per jaar.