Olympisch Stadion op lijst van monumenten

AMSTERDAM, 18 SEPT. Het Olympisch Stadion in Amsterdam is door minister d'Ancona (WVC) aangewezen als beschermd monument. Plaatsing op de monumentenlijst betekent dat het voor de gemeente lastiger wordt een sloopvergunning af te geven.

In april dit jaar besloot Amsterdam in principe tot sloop te zullen overgaan. Nu zal de minister daarover eerst om advies moeten worden gevraagd.

De stadsdeelraad Zuid in Amsterdam wil het stadion slopen en het terrein dat vrijkomt volbouwen met woningen. Op zijn vroegst kan dat in de tweede helft van 1996, omdat Ajax het stadion tot 1 juli 1996 huurt. Ajax verwacht dat een nieuw te bouwen stadion, in Amsterdam-Zuid-Oost, op die datum in gebruik kan worden genomen.

De stadsdeelraad is niet blij met het besluit van de minister, omdat het een spoedig begin van de bouw van woningen op de bijvelden van het stadion bemoeilijkt. Een woordvoerder zegt dat de deelraad er 1.300 huizen wil bouwen. “We willen in 1994 al beginnen met de bouw op de bijvelden. Het project vormt een geheel met de ruimte die vrijkomt op de plaats van het stadion. Het besluit van d'Ancona dreigt de hele planning in de war te schoppen”. Het stadsdeel is van plan tegen het besluit van de minister beroep aan te tekenen bij de Raad van State.

D'Ancona heeft het Olympisch Stadion als beschermd monument aangewezen op basis van de “cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedebouwkundige waarden die het vertegenwoordigt”. Het stadion is een ontwerp uit 1928 van de architect Jan Wils. Met de aanwijzing beoogt de minister het voortbestaan van het stadion. Zij wijst er op dat de wettelijke bescherming niet uitsluit dat in de toekomst een andere bestemming aan het monument gegeven zou kunnen worden.

Pag 3: Afbraak van Olympisch Stadion blijft mogelijkheid

Maar als een andere bestemming niet haalbaar blijkt, zo stelt de minister, kan ook tot afbraak worden besloten. Dit kan alleen nadat WVC om advies is gevraagd. Het stadsbestuur kan het advies van de minister naast zich neerleggen.

De steun van het kabinet aan de bouw van een nieuw multifunctioneel stadion (capaciteit 50.000 zitplaatsen, kosten 200 miljoen gulden) in Zuid-Oost blijft onverkort gehandhaafd, aldus d'Ancona. Een jaar geleden zegde het kabinet een bijdrage van drie miljoen gulden toe. Het aanwijzen van het Olympisch Stadion als beschermd monument staat wat de minister betreft de bouw van dit nieuwe stadion niet in de weg.

Volgens een woordvoerder van het stadsdeel Zuid is de steun van het kabinet aan het nieuwe stadion verheugend. Duidelijk is dat Amsterdam geen behoefte heeft aan twee stadions voor grote publiekswedstrijden. Dit maakt het besluit van de minister om het stadion tot monument te benoemen echter een “des te vreemder beslissing”, zo meent de woordvoerder. “Je gaat niet iets tot monument benoemen om het vervolgens weer af te gaan breken.” Hij vreest dat beslissing van de minister roet zal gooien in de woningbouwplannen in Zuid.

Het bestuur van het Olympisch Stadion is zeer tevreden over de beslissing van d'Ancona. Vorig jaar september had het bestuur het verzoek om op de monumentenlijst te komen ingediend bij de Raad van State. “We hebben ons in deze jaren enorm ingezet voor het behoud van dit gebouw dat door zijn bijzondere historische waarde nooit mag worden gesloopt”, aldus directeur O. Roffel.