Officieren wegens weigering bevel in Kroatië vervolgd

ARNHEM, 18 SEPT. De twee Nederlandse onderofficieren die vorige maand in Sarajevo een dienstbevel weigerden uit te voeren, worden daarvoor vervolgd.

De zaak wordt volgende maand behandeld door de militaire kamer van de arrondissementsrechtbank in Arnhem. De officieren maakten deel uit van de Nederlandse verbindingstroepen die in de VN-vredesmacht in het voormalige Joegoslavië opereren. Vorige maand kregen zij bevel opnieuw hun intrek te nemen in de Maarschalk Tito-kazerne in Sarajevo. Omdat die de dagen daarvoor zwaar beschoten was, weigerden zij het bevel uit te voeren. Daarop werden zij geschorst en naar Nederland teruggeroepen. De maximumstraf die hen boven het hoofd hangt, is een gevangenisstraf van een jaar en negen maanden of een geldboete van ten hoogste 25.000 gulden.