Minder winst Hooge Huys door incidentele factoren

De verzekeringsmaatschappij Hooge Huys uit Alkmaar heeft in de eerste helft van 1992 het bedrijfsresultaat met 28 procent zien stijgen tot 14,3 miljoen gulden.

Een incidentele last in verband met afgekochte herverzekeringen, lagere boekwinsten en hogere belastingen voorkwam dat het resultaat hoger uitkwam. De winst daalde van 9,5 miljoen tot 8,7 miljoen gulden. Het premie-inkomen nam met bijna 26 procent toe tot 182 miljoen gulden, vooral door hogere premies voor levensverzekeringen. De beleggingsopbrengsten stegen met 24 procent tot 58 miljoen gulden. In het eerste halfjaar werd voor 347 miljoen gulden aan nieuwe hypothecaire leningen geaccepteerd, 35 procent meer dan in hetzelfde tijdvak van vorig jaar.

Voor heel 1992 wordt een 15 procent hogere omzet verwacht dan in 1991, toen 387 miljoen werd behaald. Ook verwacht de raad van bestuur dat de winst tussen de 10 en 20 procent hoger zal uitkomen dan in 1991, toen 16 miljoen werd verdiend.