Minder korfballers

Het Korfbalverbond (KNKV) verliest leden, maar heeft het afgelopen seizoen afgesloten met een positief financieel resultaat.

Dat blijkt uit het jaarverslag. Het KNKV had per 30 juni 88.241 leden, een verlies van 1524 (1,70 %) vergeleken met een jaar daarvoor. De afslanking, die was voorzien, wordt toegeschreven aan de contributieverhoging. Het verlies is aanleiding tot het opzetten van activiteiten om leden te werven en te behouden. Het financiële resultaat was in het behandelde bondsjaar ruim 145.000 gulden.