Meisjes beter in filosofie op eindexamen

ARNHEM, 18 SEPT. Meisjes zijn beter in filosofie, jongens beter in de exacte en maatschappijgerichte vakken. Tenminste als de resultaten van het centraal eindexamen van dit jaar als graadmeter mogen dienen. In de overige vakken ontliepen de jongens en de meisjes elkaar niet veel.

Het Instituut voor Toetsontwikkeling CITO dat verantwoordelijk is voor de eindexamens, publiceerde gisteren een rapport over het centraal schriftelijk eindexamen 1992. De slechtste resultaten, bleek daaruit, werden dit jaar geboekt bij de eindexamens Spaans op het lager beroepsonderwijs en op de MAVO. Ook wiskunde is op deze twee schooltypen en op het VWO slecht gemaakt. De helft van de kandidaten haalde voor deze vakken een onvoldoende.

Andere probleemvakken bleken economie, voor VWO-leerlingen, en natuurkunde en handelswetenschappen voor HAVO-leerlingen. Bij de MAVO- en LBO-scholen zakte voor de examens maatschappijleer en geschiedenis ongeveer veertig procent van de kandidaten.

Op drie MAVO/LBO-scholen is dit jaar een proef met een nieuw soort examen wiskunde genomen. De opgaven waren meer toepassingsgericht en hadden meer te maken met het gebruik van wiskunde in het dagelijkse leven. Aanpassingen overweegt het CITO ook bij de samenvatting Nederlands van het VWO. Verkeerd taalgebruik, dat tot nog toe zwaar wordt aangerekend, zorgt volgens het CITO voor te slechte cijfers. Bovendien zijn de verschillende correctoren het niet altijd met elkaar eens over de beoordeling.

Het opstellen, verzenden en nakijken van het werk van de ongeveer 200.000 examenkandidaten verliep dit jaar met weinig strubbelingen, aldus het CITO. Op het laatste moment werden nog drie foutjes ontdekt bij de opgaven en twee bij de door het CITO vastgestelde antwoorden, maar die zijn door nagezonden correctieblaadjes op tijd verbeterd.