Kabinet wijzigt niets in voorstel WAO-maatregel

DEN HAAG, 18 SEPT. Het kabinet houdt vast aan het verlagen van de uitkering voor nieuwe WAO'ers en het na verloop van tijd bevriezen van bestaande WAO-uitkeringen.

Het wetsvoortsel dat moet leiden tot terugdringing van het aantal arbeidsongeschikten wordt ongewijzigd naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit heeft de ministerraad vandaag besloten.

Het besluit viel vanmorgen na een week waarin de WAO hoog op de politieke agenda heeft gestaan. VVD en Groen Links vinden dat de minister Kok (financiën) en De Vries (sociale zaken) verwarring hebben gezaaid met recente uitlatingen over de WAO-voorstellen en vinden dat zij volgende week in de Kamer tekst en uitleg moeten geven. Tijdens een PvdA-bijeenkomst woensdag in Den Haag zei Kok dat hij mogelijkheden ziet om de WAO-voorstellen te verzachten als het aantal arbeidsongeschikten daalt. “De spectaculaire stijging is tot staan gebracht.” Als de tendens omslaat in een daling van het aantal WAO-uitkeringen, dienen zowel de Kamer als het kabinet daar consequenties uit te trekken. De kabinetsvoorstellen zijn niet gewijzigd waarmee Kok de bal neerlegt bij de Tweede Kamer.

In een reactie op Koks uitlatingen zei De Vries dat “een intensieve en langdurige discussie in het kabinet heeft geleid tot moeizame besluitvorming (...) Wij hebben toen gezegd: hier gaan we met z'n allen voor staan. Het zou me buitengewoon verbazen als de heer Kok afstand zou nemen van die opstelling.”

Kok zei op zijn beurt dat hij geen misverstand heeft gecreërd. De PvdA-leider herhaalde zijn standpunt dat met een "open oog' moet worden gekeken naar de ontwikkeling van het aantal arbeidsongeschikten. De spectaculaire stijging van het aantal WAO'ers in de laatste jaren was de belangrijkste reden voor de kabinetsmaatregelen. “We zijn (...) nu terecht gekomen op ongeveer stabilisatie op een veel te hoog nivea. We moeten dus proberen nu proberen dat paadje naar beneden te vinden, het aantal arbeidsongeschikten moet omlaag”, zei Kok gistermiddag voor de KRO-radio. Wanneer zich er “nieuwe feiten en ontwikkelingen” voordoen dan moet dat bij de behandeling van de wetsvoorstellen worden meegenomen.

De uitlatingen van Kok zijn een steuntje in de rug van de PvdA-fractie die op het standpunt blijft staan dat de huidige WAO'ers onder de 50 jaar hun uitkering dienen te behouden en daarbij door de oppositie wordt gesteund. Het CDA houdt onverkort vast aan de kabinetsvoorstellen.