Japanprijs voor prof. Frits Vos

Dr. Frits Vos (73), oud hoogleraar in de Japanse en Koreaanse taal- en letterkunde in Leiden, is onderscheiden met de Japan Foundation Award.

Deze wordt jaarlijks uitgereikt aan Japanners dan wel buitenlanders die een grote culturele bijdrage voor Japan hebben geleverd. Vos die in de Korea-oorlog officier voor speciale diensten bij het Nederlandse VN-detachement in Korea was, was nadien - van 1958 tot 1983 - hoogleraar Japans en Koreaans aan de Rijksuniversiteit Leiden