Italiaanse Senaat stemt in met Verdrag van Maastricht

ROME, 18 SEPT. In de aanloop naar het referendum in Frankrijk heeft de Italiaanse Senaat gisteravond met overweldigende meerderheid het Verdrag van Maastricht goedgekeurd. Verwacht wordt dat "Maastricht' ook in de Kamer brede politieke steun krijgt.

Het kabinet had aangedrongen op een snelle behandeling in de Senaat, in de hoop dat een "ja' tegen Maastricht bij het referendum zondag in Frankrijk een steun in de rug betekent voor de voorstanders van Europese integratie.

Het verdrag werd met 176 tegen zestien stemmen aangenomen, met één onthouding. De neo-fascisten hebben niet deelgenomen aan de stemming.

Minister van buitenlandse zaken Emilio Colombo had gezegd dat de chaos op de valutamarkten een gevolg is van “een gebrek aan Maastricht”. “Deze storm is een waarschuwing aan alle Europeanen om het verdrag te ratificeren, omdat alleen het verdrag echte coördinatie tussen economieën en munteenheden kan garanderen,” zei Colombo.

De brede politieke steun, van de populistische protestpartij Lega Lombarda tot de ex-communistische Democratische partij van Links, laat zien hoe sterk de Europese gedachte leeft in Italië. Het land mag dan traag zijn met het toepassen van veel EG-regels, de meeste Italianen belijden het Europese ideaal volmondig.

Discussiepunten uit andere landen als het gevaar van Eurocraten die in Brussel een wirwar van regels opstellen, het probleem in hoeverre de nationale soevereiniteit moet worden opgegeven, spelen hier niet. "Europa' heeft in Italië vooral een psychologische lading. Het staat voor besluitvaardigheid waar Italiaanse regeringen zich jarenlang besluiteloos hebben getoond. Het staat voor economische groei, voor een moderne infrastructuur.

Het land hoeft niet bang te zijn voor een export van problemen. Italië is de afgelopen jaren zelf een probleemland geworden, met de mafia, het begrotingstekort, de wankele lire, zijn in diskrediet geraakte politieke partijen. Verdere Europese integratie moge voor andere landen het risico van besmetting hiermee met zich meebrengen, veel Italianen hebben het gevoel dat ze er alleen maar op kunnen vooruitgaan.

De instorting van de lire deze week laat zien dat "Maastricht' een prijs heeft: om mee te kunnen doen met de Europese Monetaire Unie is een ingrijpende sanering nodig. Premier Amato heeft donderdag een bezuinigingsplan van bloed, zweet en tranen aangekondigd. Maar deze sanering moest hoe dan ook gebeuren, met of zonder Europese eenwording, en veel Italianen zijn Brussel dankbaar dat zij Rome dwingt om orde op zaken te stellen.

Veel Italianen vrezen dat als het land zijn Europese banden zou laten verslappen, Italië verder afglijdt richting Noord-Afrika. Dat schrikbeeld doet hen de Europese eenwording nog sterker omhelzen.

Met spanning wordt hier op de uitslag van het Franse referendum gewacht. Een "neen' in Frankrijk zou een forse domper zetten op de Europese integratie. En veel Italianen horen op bestuurlijk gebied liever bij Europa dan bij Italië.

    • Marc Leijendekker