Hogere winst per aandeel Volker Stevin in zicht

De winst van Volker Stevin (aanneming) is in de eerst jaarhelft gedaald van 5,6 miljoen vorig jaar naar 5,4 miljoen dit jaar.

Door de inkoop van eigen aandelen in oktober vorig jaar is de winst per aandeel gestegen van 95 cent naar een gulden. Vorige maand heeft Volker Stevin 420.000 gewone aandelen en 2,5 miljoen preferente aandelen ingetrokken.

Het bedrijfsresultaat zakte in de eerste zes maanden in van 16,6 miljoen naar 10,1 miljoen gulden. Het resultaat werd ongunstig beïnvloed door een aanzienlijke kostenoverschrijding op een in combinatie met HBG gebouwd offshore-project, dat na 30 juni is opgeleverd, en waarvoor ten laste van de resultaten in het eerste halfjaar al een voorziening is getroffen. Het lagere bedrijfsresultaat is gedeeltelijk geneutraliseerd door lagere financieringslasten (3,3 miljoen gulden minder). Ondanks het lagere bedrijfsresultaat in de eerste helft van dit jaar verwacht Volker Stevin dat de winst over heel 1992 op hetzelfde peil zal uitkomen als in 1991. De winst per gewoon aandeel zal dan hoger zijn dan vorig jaar. In 1991 bedroeg de winst 37 miljoen gulden of 7,55 gulden per aandeel.

De omzet op produktiebasis daalde in de eerste zes maanden van 1097 miljoen naar 1019 miljoen glden. De omvang van de activiteiten geeft echter een stijging te zien van 4 procent als men de omzet in de baggerpoot, die is verkocht aan HBG, in 1991 buiten beschouwing laat. Naar verwachting zal de produktie over heel 1992 met 2,3 miljard gulden in dezelfde orde van grootte uitkomen als in 1991. Eind juni zat er in de orderportefeuille voor 1,2 miljard gulden aan uit te voeren werken, vrijwel hetzelfde als eind 1991.